Presset regjering

Regjeringen føler et sterkt press fra interessegrupper som fortsatt ønsker at prøverørsbehandling skal være gratis.