Stortingsflertall for homo-adopsjon

Mye ligger til rette for et flertall på Stortinget for homofil adopsjon, etter at Senterpartiets landsmøte i går med knapt flertall gikk inn for dette.