Bergensk lungeforsking i teten

Bergensk lungeforsking blir lagt merke til internasjonalt.