De fattige vil ikke holdes utenfor

En rettferdig og likeverdig verden forutsetter at de rike landene åpner sine markeder for produkter fra utviklingslandene. Dette er en av de kraftigste gjennomgangstemaene på Verdensbankens ekspertkonferanse, skriver BTs utenrikssjef Atle M. Skjærstad fra Oslo.