Økende frykt for krise

Mens kong Harald holdt trontale og ramset opp en rekke gode tiltak som regjeringen vil sette i verk, lurte de fleste på om den vil overleve de politiske høststormene.