Bergen kan få storbytillegg

Regjeringen vurderer å gi de største byene et eget storbytillegg i forbindelse med statsbudsjettet for 2003.