Plagsom "pytonlukt" skal bort

Folk i Gjøvik-området og forbipasserende bilister kan snart bli skånet fra den fryktelige stanken fra fabrikken til Hof Norske Potetindustrier. Før året er omme kan de fjerne neseklypene.