- Ansvaret pulverisert i staten

Det er ingen kultur for å stille ledere i staten til ansvar for gigantiske feilvurderinger av store anlegg.