Drapsvitner med svært ulike forklaringer

Det er mange ulike oppfatninger av hva som konkret skjedde da Bjarte Berthelsen ble drept 20 mai i fjor. Vitnene som forklarte seg i Oslo Tingrett går ga på ingen måte noe klart bilde av drapshandlingen.