10.000 hjulpet ut av helsekøen

I fjor ble 10.000 arbeidstakere «frikjøpt» fra helsekøene og fikk behandling på private helseinstitusjoner. Kostnadene dekkes av trygden.