Psykiatrien trapper sakte opp

Tilbudet til psykiatriske pasienter trappes opp. Men fotfolk i psykiatrien er utålmodige og mener opptrappingen går for sent.