Departementet venter flere DNA-søksmål

Barne- og familiedepartementet venter kraftig økning i antall henvendelser fra menn som tviler på at de er far til et barn, når den nye barneloven trer i kraft i løpet av våren.