Flere varetektsplasser gir lengre soningskø

Hordaland har fått 25 nye varetektsplasser siden påske. Men det går på bekostning av lengre soningskø.