Halvorsen opprørt over Reiten-opsjoner

Kristin Halvorsen liker ikke at konsernsjef Eivind Reiten i Norsk Hydro har innløst opsjonsavtaler på 4,5 millioner kroner.