Kan fortsatt stanse Media Norge

Medietilsynet kan stanse Media Norge-fusjonen selv om Schibsted holder seg innenfor rammene i eierskapsloven.