Løns- og tittelfest for offiserar

Mange norske offiserar har fått finare titlar og høgare løn dei siste åra. Denne utviklinga åleine har ført til auke i dei årlege lønskostnadene på 90 millionar kroner.