Lettet Stangeland

– Jeg er lettet over at Redningsselskapet nå har fått nytt styre, og ønsker det lykke til, sier Magnus Stangeland.