Lockout er risikosport

Lockout er risikosport for arbeidsgiver. I 1986 ble det totalfiasko og endte med Pål Krabys fall, og sprekk i Norsk Arbeidsgiverforening. Siden har knapt noen tort å ta i lockoutvåpenet.