Lege innrømmet overgrep, men vant i retten

Oslo tingrett har bestemt at det ikke var riktig å frata en lege lisensen, til tross for at han innrømmet seksuelt misbruk av fem mindreårige gutter.