Med mobil er du aldri alene

Hva om det skulle vise seg at skeptikerne har rett i at mobiltelefonen er farlig? Hvilke konsekvenser ville det fått - sosialt, for jobben, for kulturen?