Kongens gull til trippel skyttarkonge

Fylkesmann Svein Alsaker overrekte laurdag kveld Kongens fortenestemedalje i gull til Olav Medås.