700.000 utanfor arbeidslivet

Heile 700.000 nordmenn i arbeidsfør alder står utanfor det ordinære arbeidslivet. Det er fleire yrkeshemma enn arbeidsledige.