Feite sjefstillegg kan truge 2006-oppgjeret

LO-leiar Gerd Liv Valla manar nå bedriftsleiarane til å vise moderasjon, elles står lønsoppgjeret neste år i fare.