Knallharde pålegg til arbeidsmiljøet i UD

Utanriksdepartementet er under sterkt press frå Arbeidstilsynet for å gjennomføre ei rad pålegg som skal betre arbeidsmiljøet i departementet. UD må kartlegge «ukulturen» i departementet.