Nyttar milliardar for husfredens skuld

Ingen er «blanke» vinnarar i den raudgrøne regjeringa. Ap demonstrerer sin gode vilje ved å gje seg kvar dag, og vere viljug til å nytte milliardar av kroner på gode føremål.