Kirkens Nødhjelp ut mot bøndene

Norske bønder er nyttige idioter for EU og USA, mener Kirkens Nødhjelp.