Dørum & co avgjer tiltale mot Krekar

Det er Kongen i statsråd, det vil seie Regjeringa med justisminister Odd Einar Dørum i spissen, som må ta ut tiltalen om mulla Krekar skal tiltalast.