Stortinget kritiserer helseministeren

Stortingsfleirtalet rettar kvass kritikk mot helseminister Dagfinn Høybråten for manglande styring og kontroll med helseforetaka.