22 nyutdannede har fått bli i bedriftene

I løpet av to år har kompetansekraft-prosjektet gitt 34 uteksaminerte studenter fra Universitet og høyskolene en fot innenfor næringslivet i Bergen.