Ofrene skal få vite mer om fangenes liv

Fanger som soner grove forbrytelser får i dag permisjon og blir løslatt uten at ofrene får vite om det. Nå skal ofrene selv få bestemme hva de vil vite.