Jens-Petter Johnsen ny kyrkjerådsdirektør

Kyrkjerådet har tilsett Jens-Petter Johnsen som ny direktør.