Vil begrense makrellfisket

Makrellfisket i Nordsjøen kan bli begrenset dersom Det internasjonale rådet for havforskning får det som de vil. De mener bestanden er i dårlig hold og at det foregår et stort tjuvfiske.