Ga fra seg kulturpris

Helt uventet og med skjelvende stemme ga Jon Skjerdal kulturprisen tilbake til Bergen kommune - ett minutt etter at han hadde fått den.