Klart for flyttesjau

Etter et par døgns tøff dragkamp med Arbeiderpartiet og SV har Victor D. Norman i hovedtrekkene fått det som han ville: Åtte statlige tilsyn skal på flyttefot.