Tre millioner More - eller ingenting

EU krever at alle sigarettpakker får trykte advarsler på norsk. Aktører som er små på det norske markedet, kan forsvinne.