- Flugemakk verre enn rovdyr

Varm og fuktig sommar har gitt nærmast drivhuseffekt for utklekking av flugemakk. Mange bønder i Sunnhordland har allerei vore på fjellet og henta ned sjuke og daude dyr.