Bare F.... for KrF

Kristelig Folkeparti satser på fire F'er i partiprogrammet for neste stortingsperiode: Fattigdomsbekjempelse, familie, frivillighet og fornyelse. Det vil koste milliarder - særlig til familier og bistand.