• BLE FJERNET: Disse nettsidene ble tatt bort da Faktasjekk sendte epost og spurte om tallene bak påstanden.

«Antall barn i Norge som vokser opp i fattige familier er økende»