Halvparten ble selvstendige

Av de 167 som hadde gjennomgått Bergen kommunes introduksjonsprogram for flyktninger i 2005 var halvparten blitt helt selvstendige.