Bergen klimaversting blant storkommuner

Bergen kommune har hatt størst økning i klimagassutslipp siden 1991 sammenlignet med de seks største kommunene.