Flere bekymringsmeldinger til barnevernet

Mange fylker opplever at barnevernet mottar stadig flere meldinger fra folk som er bekymret for et barn de kjenner.