Fabian Stang blir ordfører

Høyres Fabian Stang blir ny ordfører i Oslo. Aud Kvalbein fra Kristelig Folkeparti blir varaordfører, er de borgerlige partiene enige om.