Tannpinen fortsetter

Studentene ved Odontologisk fakultet må fortsatt sitte trangt, varmt og støvete. Heller ikke i år får de planlagte statlige byggene i Bergen én krone.