– Ingen i StatoilHydro var delaktig

Verken konsernsjef Helge Lund eller andre i StatoilHydro var delaktige i Eivind Reitens avgang som styreleder.