Skarp kritikk mot fylkesmenn-styring

Riksrevisjonen rettar hard kritikk mot Fornyings- og administrasjonsdepartementet for manglande styring av fylkesmennene. Departementet slår tilbake.