Barnehage raste sammen

54 barn står uten barnehagelokaler i Oslo.