Kyllingbein støtter Heyerdahls teori

En liten bit av verdenshistorien må trolig skrives om etter funnet av polynesiske kyllingbein i Chile.