2500 ulovlig på tvang

Hver fjerde som legges inn på tvang skulle aldri ha vært det.