Behandler 50 krav om erstatning

Forsvarsdepartementet har til behandling 50 krav om erstatning for økonomisk tap.