Prostituerte søker jobb før sexkjøpforbud

Stadig flere prostituerte søker seg inn på jobbkurs for å finne ny jobb før forbudet mot sexkjøp trer i kraft.